Ramen Renoveren: Enkele tips

De voordelen van het plaatsen van nieuwe ramen zijn legio:

  • Betere geluidswering
  • Hogere Isolatiewaarde
  • Verminderde verwarmingskosten & ecologische impact
  • Geen condensatie meer op de ramen
  • Goed sluitend systeem voorkomt tocht

renovatie ramen

Hoe gaat een professional te werk?

Bij de renovatie van uw pand verzorgt een goede specialist de afbraak van de oude ramen en de recyclage daarvan. Met een ladderlift (voor appartementsgebouwen) worden de ramen naar boven gebracht.

De standaardplaatsing voorzien in het afwerken met plastisch voegwerk (siliconen) langs buiten om het geheel waterdicht te maken. Langs binnen wordt tussen de ramen en de zijmuren PU-schuim opgespoten om de isolatie te vervolledigen.

Binnenafwerking

Tot slot volgt de binnenafwerking. Dit is optioneel. Wie een volledige renovatieproject doorvoert laat vaak zijn aannemer deze werken uitvoeren. Dat is vooral voordeliger indien er sowieso muren worden herbezet. Uw ramen- en deurenspecialist kan uiteraard ook de binnenafwerking voorzien. U kan kiezen voor afwerken met PVC afdekkap of voor het herbezetten van de muren met pleister en hoekprofielen. Let wel: herschilderen van de muren dient u dan zelf te regelen enkele weken later.

Het is evident dat een goede specialist ook vensterbanken en gordijnkasten kan voorzien mocht u dit wensen.